Halk Oyunları Geliştirir

Halk oyunlarının çocuklar üzerinde bedensel, zihinsel ve motorsal gelişimine kesinlikle faydaları vardır.

Disiplin açısından da halk oyunlarının çok olumlu etkisi vardır. Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar.


Grupla Hareket Etmeyi Öğrenir

Çocuklar için sayısal zekanın gelişmesinde de halk oyunları dersi çok önemlidir. Ritim duygusunu geliştirir. Dikkatlerini daha kolay toplamalarını sağlar. Bireysel anlamda kendilerini ifade etme yetenekleri de artar.

Aynı zamanda Halk oyunları, çocuklara estetik kazandırır, sanat duygularını pekiştirir.

Okul öncesi çocukları müzikle hareket etmeyi çok severler.

Müzikle hareketleri birleştirebilen çocuk,öğrendiği oyunları sahnede sergileyerek,bir bütün olmanın,grup bilincinin ve başarının sonundaki takdirlerin mutluluğunu yaşar.Müzikle hareket etmek çocukların yapılaştırılmış bir ritmik hareketi keşfetmesine, dinleme becerilerini geliştirmesine ve görsel ipuçlarını izlemesine yardımcı olur.Halk oyunları çocukların kültürel bilgilerini arttırırken farklı yaşam kültürlerini de daha yakından tanımalarına olanak sağlar.

Okulumuzda halk oyunları etkinliği branş öğretmeni eşliğinde; sosyalleşebilmeleri ve milli duyguları benimseyebilmeleri için haftada bir gün seçmeli ders olarak yapılmaktadır