Rehberlik

Okul öncesi dönem çocuğun çevredeki her türlü uyarıcıya açık olduğu ve hızlı bir şekilde öğrenme gelişimi göstererek bazı kritik kazanımları edindiği dönemdir. Çocuk için kritik ve önemli olan bu dönemde onu sosyal, kişisel, eğitsel anlamda geliştirmek ve destek olmak adına rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Makalemizde, okul öncesi dönemdeki bir çocuğa uygulanabilecek rehberlik hizmetinin boyutundan ve alanından kısaca bahsederek bu konuyu merak eden ebeveynleri bilgilendirmiş olacağız.

Okul öncesi dönemdeki rehberlik hizmetinin temel olarak dayandığı hedef özdenetim becerileri kazandırma, özgüven geliştirme, sosyalleşmeyi sağlama, benliğin tanınması ve kabul edilmesi gibi birtakım istendik kazanımlardır. Bunların yanı sıra, okul öncesindeki rehberlik hizmetleri çocuğun okula olan uyumunu kolaylaştırarak, küçük kas becerilerini geliştirir. Ayrıca, okul, çocuğun yaş özelliklerine hitap eden çeşitli oyun ve faaliyetler ile sevdirilmeye çalışarak eğitim ve öğretime çekici hale getirilerek çocuk güdülenir.

Görüldüğü üzere, okul öncesi dönemde daha kişisel-sosyal rehberlik ön plana çıkmakta olup, psikolojik danışmaya başvurulmamaktadır. Çünkü okul öncesi çocuklar kendilerini sözel olarak açık bir şekilde ifade edebilme olgunluğu ve becerisine henüz ulaşamamışlardır. Okul öncesi dönemdeki çocukların rehberlik hizmetinde aile ve öğretmen arasındaki iletişimin büyük bir önem vardır. Aile ve öğretmen arasında meydana gelen bu iletişime rehberlik alanında konsültasyon (danışma) denmektedir.

Öğretmenin aileyle yoğun iletişimde bulunması gerektiren sebep, çocuğun bu dönemde kendini iyi ifade edememesi ve çocuk ailesini model aldığı için ailesini birtakım konularda bilinçlendirme ya da uyarma gereksiniminden meydana gelmektedir. Genel olarak, çocuğun gelişimine katkıda bulunmak adına işbirliği içersinde olduğu genel konular vardır. Bunlar, çocuğun bedenini tanıması ve onu etkili bir şekilde kullanması, özgüven geliştirme, çocuğa kendisini ifade edebilme becerisinin kazandırılması, çocuğa sevgi, saygı, arkadaşlarıyla iyi geçinme, hoşgörü ve yardımlaşma duygusunun kazandırılmasıdır.

Belirtilen bu konular üzerinde, ailenin oldukça dikkatli olması gerekmekte ve öğretmenin yönlendirdiği ve tavsiye ettiği şekilde hareket etmesi uygun bir davranış olacaktır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için rehberlik çalışmalarında oyun ağırlıklı etkinlikle ve grup çalışmaları uygulanmaktadır. Oyunla birlikte sunulan etkinliklerde, çocuğun hayal gücünün ve zihinsel işlem becerileri geliştirilir. Uygulanan oyunlar ve etkinlikler sayesinde, çocuğun yetenekleri ve ilgi alanları keşfedilir. Böylece, çocuğun ileriki yaşamındaki sahip olacağı mesleki ve eğitsel hayatı ile ilgili birtakım yordamlarda bulunulabilir.